Super Gold

EC FERTİLİZER

SUPER GOLD (16-8-24) +TE

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Ümumi azot
16%
Ürə Azotu
9%
Nitrat Azotu
7%
Suda həll olunan Fosfor Pentaoksid
8%
Tətbİq olunma qaydası,yerİ və mİqdarı
çİləmə yolu İlə suvarma
TƏRƏVƏZLƏR, ÇİYƏLƏK 200-300 qr / 100 litr suya
BAĞLARDA 200-300 qr / 100 litr suya
SİTRUS MEYVƏLƏR, ZEYTUN-ALMA 300-350 qr / 100 litr suya
SƏRT TOXUMLULAR, MEYVƏLƏR 200-300 qr / 100 litr suya
YEMİŞ-QARPIZ 300-350 qr / 100 litr suya
SƏNAYE BİTKİLƏRİ 1000 qr/100 litr suya
DEKORATİV BİTKİLƏR,GÜLLƏR 2-4 kq /0,1 ha sahəyə
Damlama yolu İlə suvarma
BÜTÜN TƏRƏVƏZ VƏ MEYVƏLƏR 2-4 kq /0,1 ha sahəyə
BioGoldTarim