BİO GOLD DƏMİR

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Suda həll olan dəmir (Fe):
6%
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİNİN ADI TƏTBİQ DÖVRÜ TƏTBİQ FORMASI TƏTBİQ MİQDARI
Örtülü sahə (İstixana): (Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, qabaq və s.) Çıxışdan bir həftə sonra, İlk çiçəklənmə dövründə, İlk meyvə əmələgəlmədən sonra, Birinci məhsul yığımından əvvəl Damlama suvarma ilə 2 litr / 1 ha sahəyə 2,5 litr / 1 ha sahəyə 3 litr / 1 ha sahəyə 2 litr / 1 ha sahəyə
Bütün istixana tərəvəzləri: (Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, qabaq və s.) Çıxışdan iki həftə sonra Bitkilər 6-7 yarpaqlı olduqda İlk meyvə əmələgəlmədən sonra Birinci məhsul yığımından əvvəl Yarpaqdan 0,15 litr / 100 litr su 0,2 litr/ 100 litr su 0,2 litr/ 100 litr su 0,15 litr / 100 litr su
Bütün açıq sahə tərəvəzləri: (Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, qabaq, çiyələk və s.) Şitillər əkildikdən bir həftə sonra İlk çiçəklənmə dövründə İlk meyvə əmələgəlmədən sonra İlk məhsul yığımından sonra Damlama suvarma ilə 2,5 litr / 1 ha sahəyə 3 litr / 1 ha sahəyə 3 litr / 1 ha sahəyə 2,5 litr / 1 ha sahəyə
Bütün açıq sahə tərəvəzləri: (Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, qabaq, çiyələk və s.) Şitillər əkildikdən bir həftə sonra Bitkilər 6-7 yarpaqlı olduqda İlk meyvə əmələgəlmədən sonra Birinci məhsul yığımından əvvəl Yarpaqdan 0,2 litr/ 100 litr su 0,25 litr / 100 litr su 0,25 litr/ 100 litr su 0,2 litr / 100 litr su
Bütün qışlıq tərəvəzlər: (gül kələmi, pırasa, ispanaq, kahı, qıvırcıq, kələm və s.) Çıxışdan iki həftə sonra Bitkilər 6-7 yarpaqlı olduqda İnkişaf dövründə Birinci məhsul yığımından əvvəl Damlama suvarma ilə 2,5 litr / 1 ha sahəyə 3 litr / 1 ha sahəyə 3 litr / 1 ha sahəyə 2,5 litr / 1 ha sahəyə
Bütün qışlıq tərəvəzlər: (gül kələmi, pırasa, ispanaq, kahı, qıvırcıq, kələm və s.) Çıxışdan iki həftə sonra Bitkilər 6-7 yarpaqlı olduqda İnkişaf dövründə Birinci məhsul yığımından əvvəl Yarpaqdan 0,2 litr/ 100 litr su 0,25 litr/ 100 litr su 0,25 litr / 100 litr su 0,2 litr / 100 litr su
Bütün daş və yumşaq çəyirdəkli meyvələr: (alma, albalı, şaftalı, bağ armudu, heyva, ərik, banan, sitrus meyvələri, zeytun və s.) Çiçəklənmə başlanğıcında Meyvə əmələgəlmə fazasından 15 gün sonra Məhsul yığımından 20 gün əvvəl Damlama suvarma ilə 3 litr / 1 ha sahəyə 4 litr / 1 ha sahəyə 3 litr / 1 ha sahəyə
Bütün daş və yumşaq çəyirdəkli meyvələr : (alma, albalı, şaftalı, bağ armudu, heyva, ərik, banan, sitrus meyvələri, zeytun və s.) Çiçəklənmə başlanğıcında Meyvə əmələgəlmə fazasından 15 gün sonra Məhsul yığımından 20 gün əvvəl Yarpaqdan 0,2 litr / 100 litr su 0,25 litr/ 100 litr su 0,3 litr / 100 litr su
Tarla bitkiləri: (soya, arpa, buğda, noxud, mərci) Bitkilər 20-25 cm olduqda Süd yetişmə fazasında Yarpaqdan 0,3 litr / 100 litr su 0,35 litr / 100 litr su
Texniki bitkilər: (qarğıdalı, kartof, şəkər çuğunduru və s.) Bitkilər 3-5 yarpaq fazasında Tumurcuq əmələ gəldikdən 10 gün sonra İkinci gübrələnmədən 20 gün sonra Yarpaqdan 0,3 litr/ 100 litr su 0,35 litr/ 100 litr su 0,3 litr/ 100 litr su