Ultrasol*Pomidor
 • Ultrasol Pomidor yalnız torpaqda yetişən bitkilərə tədbiq üçün nəzərdə tutulmuşdur.Bu məhsulun tərkibi Pomidor bitkisinin qida ehtiyaclarına və həmin qida maddələrinin torpaqla reaksiyasına əsaslanaraq hazırlanmışdır.

  Ultrasol Pomidor suda tam həll olunur və damlama yolu ilə suvarma üçün ideal məhsuldur.
  Bu məhsul Pomidor ilə yanaşı bitbərin də becərilməsində əsas qidalanma ilə və əasas qidalanma olmadan istifadə edilə bilər.

  Bu məhsul pomidor bitkisinin ehtiyyacı olan qida maddələri ilə təmin olunması üçün asan və doğru vasitədir.

  Q elementi ,SQM şirkətinin xüsusi zəmanət möhürü ilə təstiqlənən Ultrasol gübrələri sizin torpaqların məhsuldarlığını artırır və biznesinizi inkşafını təmin edir

Yüksək keyfiyyət,tam suda həll olunma
 • Ultrasol Pomidor-Yüksək keyyfiyylətli,suda tam həll olunan bu məhsul xüsusi bitki qidalanması ,torpaqda yetişmiş,damlama yolu ilə suvarılan pomidor və bibər bitkisinin bəslənməsi üçün hazırlanmışdır.

 • SpesifİK formul

  Pomidor və bibər Pişikotu ailəsinə aiddir.Pomidor və bibərin özünəməxsus qidalandırıcı maddələrə olan tələbatını Ultrasol Pomidor məhsulu zəngin qidalandırıcı tərkibi ilə təmin edir,məhsuldalığını və keyfiyyətini artırır.

 • Vacib formul

  Ultrasol Pomidor məhsulu bitkinin bütün inkişaf mərhələlərində bitkidə yarana biləcək qida maddələri çatışmazlığı zamanı istifadə oluna bilər.

 • Mikro eıementlərin və şelatlaşmış EDTA

  Ultrasol Pomidor məhsulunun tərkibi yüksək nitrat azot və 6 mikro elementlərdən ibarətdir (Fe,Zn,Cu,B,Mn,Mo)

 • Azotun yaxşı forması

  Ultrasol Pomidorun tərkibində 67% nitrat-azot var.Bu isə katinlərin(K,Mg,C) udulmasının sürətlənməsi və bitkinin boy artımı üçün keyfiyyərli vasitədir.

 • Bütün məhsullar

  Ultrasolun bitkilər üçün nərzərdə tutulmuş qida məhsullarının sırasına xiyar,qabaq,çiyələk,salatalık,kartof,qaragilə və banan daxildir.

  1. Bitkinin kalsium tələbatının ödənilməsi üçün bitkiyə kalsium nitrat vermək lazımdır.Kalsium nitrat bitkinin hüceyrədivarlarının dayanıqlığı,meyvənin möhkəmliyi üçündür.

  2. Davamlı olaraq suvarma suyunun və torpağın tərkibi mütləq şəkildə analiz dilməlidir.Ehtiyac olarsa torpaq və ya suyun tərkibi bitkinin balanslaşdırılmış şəkildə qidalanması üçün uyğun qaydada dəyişdirilməlidir.

  3. Cədvəl Pomidor bitkisi üçün hazırlanmış Ultrasol pomidor məhlulu ilə açıq və qapalı torpaqlarda gübrələmə haqqında məlumat verir.Bu proqram əsas qidalanma olmadan istifadı zamanı qəbul olunur.

Ümumi azot 15,5%
Nitrat azot 10,4%
Amonyak azot 5,1%
Pentaoksit fosfor 8,0
Kalium oksid 25%
Maqnium oksid 3,5%
Kükürd 3,5%
Bor 0,025%
Mis 0,004 şelasyon EDTA
Dəmir 0,070 şelasyon EDTA
Manqan 0,045 şelasyon EDTA
Mobilden 0,004
Sink 0,025 şelasyon EDTA
Ec(1/q 25 C) 1,34 mS/sm
Fenoloju mərhələ Məhsulun növü İstifade dozasi
Açıq torpaq sahəsi Qapalı torpaq sahəsi
q/l Kq/ha/gün q/l Kq/ha/gün
Bitkinin əkilmə dövründən cücərmə dövrünə kimi Ultrasol Pomidor 0,35 6-8,5 0,53 11-13
Əlavə olaraq yüksək fosfor tərkibli formul istifadə etmək olar
Cücərmədən sonra Ultrasol Pomidor 0,24 7-8 0,36 11-13
Əlavə olaraq yüksək kalium tərkibli formulun istifadəsi məhsuldarlıq üçün əlverişlidir.
pure-organic-sep-img