Ultrasol MkP
 • Ultrasol*MKP məhsulunun tərkibi 52% P O və 34% K O maddələrindən ibarətdir.İki əsas qidalandırıcı maddənin bu birləşməsindən yaranan Ultrasol MKP suda həll olunan zaman bitkinin ümümi 86% qidalanmasına səbəb olur.Tərkibində ammonium olmaması intensiv bağçılıq istehsal sistemlərində bu məhsulun istifadəsinı imkan yaradır.

 • Ultrasolunsuda tez həll olunan qidalandırıcı məhsulları bitkilərin inkişaf dövründə ehtiyyacı olan bütün makro və mikro elementlərlə , müxtəlif qidalandırıcı maddələrlə qidalanması üçün hazırlanıb.

 • Ultrasol SQM şirkətinin ekskluziv möhürü ilə təsdiqlənmiş Q elementi ilə təchiz olunmuş məhsulları sizin məhsul gəlirinizi artırır və biznesinizin inkşafını təmin edir

Əsas üstünlükləri
 • Yüksək Təmizlik

  Ultrasol MKP məhsulunun tərkinində xlorid və agır metallar yoxdur.

 • Tam həll olunma

  Ultrasol MAP məhsulunun tərkibi kristal toz formasındadır və suda tez həll olunur.

 • Uyğunluq

  Ultrasol MKP kalsiumdan başqa bütün suda həll olunn gübrələrlə pentisidlərlə qarışa bilir.

 • Aşağı pH

  Ultrasol MKP məhsulunun içindəki fosfar,gübrələmə zamanı torpağın pH dəyərini stabil saxlayır və torpaqdakı mikro və makro elementlərin miqdarını artırır.

 • Duzluluq İndeksi və EC

  Ultrasol MKP məhsulunda duzluluğun qanuni indeksi 8,4 və EC-nn qanuni dəyəri 0,7 mS(1q/l) kimidir. Duzluluğun aşağı olası,duzlaşmaya səbəb olma riskinin minimuma endirilməsi cavan bitkilər,duz konsentrasiyanına həssas olan məhsullar üçün faydalıdır

 • Ətraflı

  Ultrasol MKP məhsulu P və K mənbəyi olaraq uyğun azot qaynağının sərbəstcə seçilməsini və eyni zamanda azot tələb olunduğu zaman əkin sahələrində P və K maddələrinin istifadəsini asanlaşdırır.

 • Gübrələmə və yarpaqlara tətbiqdə ideal PK qaynağı

  Azotsuz qida mənbəyi olan Ultrasol MKP həm torpaqda həmdə hidroponik sistemlerde gübrələmə zamanı tərkibindəki P,K və N qaynağıbitkilərin həyatı bahasına artırmaq üçün ideal vasitədir. Əsas olaraq fosfor qaynağı kimi istifadə edilir və K ilə qidalanmanın bir qismini təmin edir.Meyvənin yetişmə mərhələsində ehtiyac yaranarsa N ilə təmin edilir.EC dəyərinin aşağı olması şoran və qələvi torpaqlarda Ultrasol MKP tədbiqində heç bir problem yaratmır.

 • Yarpaqlara tetbiq ve gubreleme

  Yrpaqlara tədbiq olunma zamanı Ultrasol MKP ideal vasitə hesab olunur. Çünki aşağı EC səviyyəsi,aşağı osmatik təzyiqi olduğu üçün yarpaqlarda yanıqlar yaratçır, başqa qida maddələri və pestisdlərlə uyğunlaşır və pH dəyəri stabilləşdirir.Ultrasol MKP məhsulu yüksək konsntrasiyalarda qida mənbəyi kimi bitkinin yarpaqlarına tətbiq edilir. Ultrasol MKP kritik fizioloji və ekoloji şəraitdə bitkini fosfor və kaliumla təmin edn əla vasitədir. Ultrasol MKP məhsulunun yarpaqlara tətbiqi üçün dünya üzrə sitrus meyvələri (mango,kartof,zeytun və s..) üzərində geniş tətqiqat aparılaraq nəticə əldə edilmişdir.

Ultrasol MKP məhsulunun texniki tərkibi
Fosfor perioksid(P O) 52 %
Fosfor) 22,7 %
Kalium(Cl) 34 %
Kalium Oksid 28,2 %
Həll olunma 230g/l
Həll olunmayan < 0,1
pH(1% məhlul) 0,7
EC(1q/l 25 c ms/sm 4,5
Rəng
Xarici xassələri İysiz kristal toz
pure-organic-sep-img