BİO GOLD KALSİUM

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Suda həll olunan kalsium oksid (CaO)
12%
Suda həll olunan bor (B)
0,3%
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİNİN ADI TƏTBİQ ETMƏ DÖVRÜ VƏ QAYDASI TƏTBİQ ETMƏ MİQDARI
Tərəvəzlər: (pomidor, bibər, xiyar, badımcan, çiyələk, qovun, qarpız, banan və bəzək bitkiləri Çiçəkləmədən əvvəl və sonra, meyvə əmələ gəlmə fazasında və məhsul yığımından 10-20 gün əvvəl 0,25 litr /100 litr su (Çiləmə)
Bütün meyvə ağacları: Çiçəklənmədən 10-15 gün əvvəl, yarpaqlama dövründən 10-15 gün əvvəl, sonrakılar 20-30 gün interval ilə 3 dəfə yarpaqdan tətbiq olunur. 0,2-0,3 litr /100 litr su (Çiləmə)
Sitrus meyvələri: Çiçəklənmədən 10-15 gün əvvəl, yarpaqlama dövründən 10-15 gün əvvəl, sonrakılar 20-30 gün interval ilə 3 dəfə yarpaqdan tətbiq olunur.. 0,3 litr /100 litr su (Çiləmə)
Bütün texniki bitkilər: (pambıq, qarğıdalı, günəbaxan və s.): Çiçəkləmədən əvvəl və sonra, meyvə əmələ gəlmə fazasında və məhsul yığımından 10-20 gün əvvəl 0,3 litr /100 litr su (Çiləmə)