BİO GOLD DEZ NANO

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Fosfor pentaoksid (P2O5)
40%
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİNİN ADI TORPAQDAN TƏTBİQ YARPAQDAN TƏTBİQ
Bütün istixana tərəvəzçiliyi: Torpaq hazırlığında: 1,5 litr/ 0,1 ha sahəyə, Meyvələr fındıq böyüklüyünə çatanda, damlama suvarma vasitəsi ilə 15 gündən bir 400 ml/ 0,1 ha sahəyə 0,15 litr /100 litr su
Bütün açıq sahə tərəvəzçiliyi: Torpaq hazırlığında: 2 litr/0,1 ha sahəyə,Meyvələr fındıq böyüklüyünə çatanda, damlama suvarma vasitəsi ilə 15 gündən bir 500 ml/0,1 ha sahəyə 0,2 litr /100 litr su
Bütün yarpağı yeyilən tərəvəzlər: Torpaq hazırlığında 2 litr/0,1 ha sahəyə Bitkinin boyu 10 sm-ə çatanda, damlama suvarma vasitəsi ilə 15 gündən bir 500 ml/0,1 ha sahəyə 0,2 litr /100 litr su
Çiyələk : Torpaq hazırlığında: 2 litr/0,1 ha sahəyə,Meyvələr fındıq böyüklüyünə çatanda damlama suvarma vasitəsi ilə 15 gündən bir 500 ml/0,1 ha sahəyə 0,15 litr /100 litr su
Qovun, qarpız və qabaq: Torpaq hazırlığında 2 litr/0,1 ha sahəyə Meyvələr fındıq böyüklüyünə çatanda damlama suvarma vasitəsi ilə 15 gündən bir 600 ml / 0,1 ha sahəyə 0,2 litr /100 litr su
Sitrus meyvələri: Yarpaqlanma dövründən məhsul vermə dövrünə kimi 3 təkralanmada, yazın əvvəlində və meyvələr fındıq böyüklüyünə çatanda damlama suvarma vasitəsi ilə 3 litr / 0,1 ha sahəyə, Yazın sonunda 2 litr/0,1 ha sahəyə 0,25 litr /100 litr su
Bütün meyvə ağacları: Yarpaqlanma dövründən məhsul vermə dövrünə kimi 3 təkralanmada, yazın əvvəlində və meyvələr fındıq böyüklüyünə çatanda damlama suvarma vasitəsi ilə 3 litr / 0,1 ha sahəyə 0,25 litr /100 litr su