BİO GOLD ORQANİK POTASYUM

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Ümumi üzvi maddə
15%
Ümumi Azot (N)
1%
Üzvi Azot
1%
Suda həll olan Potasyom Oksid (K2O)
20%
Ümumi (Hümik+Fülvik) Asit
10%
pH
4,2-6,2
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİNİN ADI Tətbiq etmə vaxtı və şəkli İstifadə olunan miqdarı
Örtülü sahə ( İstixana): (pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, soğan, sarımsaq, kəreviz, lobya, ispanaq, kök, kartof, çiyələk və s.) Damlama yolu toxum yatağına və ya bitkinin kökünə 3 təkrarda tətbiq olunarsa uğurlu nəticə əldə etmək olar. 2 litr/ 0,1 ha sahəyə
Açıq sahə: (pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, soğan, sarımsaq, kəreviz, lobya, ispanaq, kök, kartof, çiyələk və s.) Damlama yolu toxum yatağına və ya bitkinin kökünə 3 təkrarda tətbiq olunarsa uğurlu nəticə əldə etmək olar. 2 litr/ 0,1 ha sahəyə
Bəzək bitkiləri: (Dibçək güllər və.s) Damlama yolu toxum yatağına və ya bitkinin kökünə 3 təkrarda tətbiq olunarsa uğurlu nəticə əldə etmək olar. 2 litr/ 0,1 ha sahəyə
Meyvələr: (Qərzəngli və yumşaq çəyirdəkli meyvə ağacları, banan, zeytun, sitrus, fındıq və s.) Ağacın kökünə damlama yolu ilə və ya arx suyu ilə 3 dəfə təkrarlamaqla sulanarsa uğurlu nəticə əldə etmək olar. 3 litr/ 0,1 ha sahəyə
Texniki bitkilər: (Qarğıdalı, soya, tütün, pambıq, günəbaxan, şəkər çuğunduru, yer fıstığı və s.) Ağacın kökünə damlama yolu ilə və ya arx suyu ilə 3 dəfə təkrarlamaqla sulanarsa uğurlu nəticə əldə etmək olar. 3 litr/ 0,1 ha sahəyə