BİO GOLD KALİUM (POTASYUM)(5-0-25)

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Ümumi azot (N)
5%
Karbomid azotu (NH4-N)
5%
SUDA HƏLL OLUNAN FOSFOR OKSİT (P2 O5)
25%
SUDA HƏLL OLUNAN SİNK (Zn)
5%
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİNİN ADI TƏTBİQ DÖVRÜ VƏ QAYDASI MƏSARİF NORMASI
Örtülü sahə ( İstixana): (pomidor, bibər, badımcan, xiyar, lobya, qovun, qarpız, soğan, kök, kartof, çiyələk və s.) Vegitasiya müddətində 15-20 gün intervalla damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 2-3 litr/ 0,1 ha sahəyə (Damlama)
Açıq sahə: (pomidor, bibər, badımcan,xiyar, lobya, qovun, qarpız, soğan, kök, kartof, çiyələk və s.) Vegitasiya müddətində 15-20 gün intervalla damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 2-3 litr/ 0,1 ha sahəyə (Damlama)
Tərəvəzlər: ( Keşniş, şüyüd, cəfəri və s) Yazdan etibarən 10-20 gün intervalla damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 2-3 litr/ 0,1 ha sahəyə (Damlama)
Bostan bitkiləri: ( Qovun, qarpız, kabaçki, balqabaq, yemiş və s) Vegitasiya müddətində 15-20 gün intervalla damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir.. 2-3 litr/ 0,1 ha sahəyə (Damlama)
Bəzək bitkiləri:(Dibçək güllər və.s) Vegitasiya müddətində 15-20 gün intervalla damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 2-3 litr/ 0,1 ha sahəyə(Damlama)
Meyvə ağaclarında:(Alma, armud,şaftalı, ərik, heyva, gilas, albalı,sitrus, badam, zeytun və s. ) Vegitasiya müddətində 3 dəfə tətbiq olunması tövsiyyə olunur. 1. Tumurcuqdan əvvəl 2. Meyvə əmələ gəlmə dövrü 3.Yığıma 10-20 gün qalmış 2-4 litr /0,1 ha sahəyə 0,2-0,3litr / hər ağac (Damlama)