SpeedfolTM Yağ
 • Speedfol bir gübrə olaraq yarpaq qidalanması üçün hazırlanıb,kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətini artırır.Tərkibində olan azot,fosfor,kalium,kükürd, maqnium,kalsiuM birləşməsi bitkini hər qidalanmada balanslaşdırılmış şəkildə,ehtiyacı olan elementlərlə təmin edir.

 • Speedfolun hər bir çeşidi keyfiyyətinə diqqət göstərilərək yaradılmışdır.Hər qablaşdırma Avropa bazarında olan ən keyfiyyətli məhsulla hazırlanmışdır.Speedfolun gübrələri qablaşdırılmasına görə premium klass kimi xarakterizə olunur.

 • Speedfol qarışımı istifadə üçün rahatdır,narın,kristal toz formasında olan bu gübrələr suda asan həll olunur.
  Speedfolun bütün növlərinin tərkibində xloridlər,natrium və ağır metallar yoxdur.

 • Texniki təmiz olan Speedfol,eləcədə sərfəli məhsul kimi bazardakı digər NPK gübrələrdən seçilir.Yaxşı balanslaşdırılmış yarpaq qidalandırıcı gübrələr bitkini təbiətin əks təsirlərinə qarşı dayanıqlılığını artırır.

SpeedfolTM YAĞ 10-14-40+ME
 • SpeedfolTM Yağ +ME meyvə tutumunu yaxşılaşdırır, məhsuldarlığı artırır,tumlarındakı yağa müsbət təsir edir.Bor çatışmaması güllərin və meyvələrin tökülməsinə səbəb olur.Bu gübrə yağ alınan bitkiləri (günəbaxan,soya,zeytun ağacı,xardal) qida maddələri ilə təmin edir.Bu bitkilərin böyemə pik nöqtəsi ci yarpağın yaranmasından 50% çiçəklənmə dövrünə kimidir.Bitkinin tələbatı olan qida məhsulları ilə kifayr qədər və balanslaşdırılmış şəkildə qidalanması böyük rol oyayır.Speedfol yağ məhsulu belə qidalanmanı təmin edir.

  Speedfol yağ 10-14-0+ME yağ alınan bitkilərin maksimal inkşafı və qidalandırıcı maddələrin arasındakı disbalansın korreksiyası üçün nəzərdə tutulub.Bitkinin boynu və yağ oluşumunu artırır.

  Speedfo yağ 10-14-40+ME 6 mikroelementin (Fe,Zn,Cu,B,Mn,Mo) birləşməsindən ibarətdir.Bütün qidalandırıcı elementlər Speedfol yağ məhsulunda balanslaşdırılmışdır.Dəmir,sin,marqanes,mis şelatlaşmışdır.Bu isə gübrənin suda həll olunmasını optimallaşdırır.
  Tərkibindı ki bor turşusunun çoxluğu yağn alınmasına yaxşı təsir göstərir.

 • Şərt:SQM şirkəti tərəfindən verilən bütün məlumatlar dəqiq hesab olunur.Sizin bu məhsullardan istifadə şəraitiniz bizim nəzarətimiz altında deyil.

  Bu səbəbdən də bu məhsulların istifadəsi zamanı,istifadə qaydalarının pozulması nəticəsində yaranan hər hansı bir fəsadlara görə SQM şirkəti heç bir məsuliyyət daşımır.

pure-organic-sep-img