BİO GOLD POWER (5-7-5)+(2MgO)+ME

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Üzvi maddə
17%
Ümumi azot (N)
5%
Üzvi Azot (N)
0,4%
Amonyum azot (NH4-N)
2,4%
Nitrat azotu (NO3-N)
2,2%
Ümumi fosfor pentaoksit (P2 O5)
7%
Suda həll olan fosfor pentaoksit (P2 O5)
6%
Suda həll olan kalium oksit (K2O)
5%
Suda həll olan bor (B)
0,3%
Suda həll olan mis(Cu)
0,1%
Suda həll olan dəmir (Fe)
2%
Suda həll olan mangan (Mn)
0,01%
Suda həll olan molibden (Mo)
0,001%
Suda həll olan sink (Zn)
2%
Xlorun miqdarı
0,6%
pH
1,7-3,7
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİNİN ADI TƏTBİQ DÖVRÜ VƏ QAYDASI MƏSARİF NORMASI
Örtülü sahə ( İstixana): (pomidor, bibər, badımcan, xiyar, lobya, qovun, qarpız, soğan, kök, kartof, çiyələk və s.) Vegitasiya müddətində 15-20 gün intervalla damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 2-3 litr /0.1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Açıq sahə: (pomidor, bibər, badımcan,xiyar, lobya, qovun, qarpız, soğan, kök, kartof, çiyələk və s.) Vegitasiya müddətində 15-20 gün intervalla damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 2-3 litr /0.1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Tərəvəzlər: ( Keşniş, şüyüd, cəfəri və s) Yazdan etibarən 20-30 gün intervalla damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 2-3 litr /0.1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Bostan bitkiləri: ( Qovun, qarpız, kabaçki, balqabaq, yemiş və s) Yazdan etibarən 20-30 gün intervalla damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir... 2-3 litr /0.1 hasahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Bəzək bitkiləri:(Dibçək güllər və.s) Vegitasiya müddətində 15-20 gün intervalla damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 2-3 litr /0.1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Meyvə ağaclarında:(Alma, armud,şaftalı, ərik, heyva, gilas, albalı,sitrus, badam, zeytun və s. ) Damlama yolu ilə 3 dəfə tətbiq olunması tövsiyyə olunur. 1. Tumurcuqdan əvvəl 2. Meyvə əmələ gəlmə dövrü 3.Yığıma 10-20 gün qalmış 2-4 litr /0.1 ha 0,2 -0,3 litr/ 1 ağac damlama üsulu ilə suvarma