Ultrasol Kalsium
 • Ultrasol Kalsium kalsium mənbəyidir.Kalsium bitkinin hüceyrə divarını formalaşdırır,stabillik yaradır və bitkinin patogenlərə qarşə təbii müdafiə sistemini gücləndirir.Kalsium çatışmazlığı müxtəlif fəsadlar(məs:pomidor,bibər vəqovunun çiçəklərində çürüklük,almada acı çürük,mangoda yumuşaq çökəklik,çin kələmindı qara lələ) yaradır.Yüksək konsentrasiyalı məhlullarda torpaqda həll olunmamış duzların yığılması üçün sulfat və fosforla qarışmır.Lakin Ultrasol Kalsium Ultrasol Magnium K44 ilə müəyyən miqdarda qarışa bilər.

 • Ultrasolun suda tam həll olunan birsıra qidalandırıcı məhsulları bitkilərin inkişaf dövründə ehtiyyacı olan bütün marko və mikro elementlərlə,müxtəlif qidalandırıcı maddələrlə qidanlanması üçün hazırlanııb.

Əsas üstünlükləri
 • Yüksək Təmizlik

  Ultrasol Kalsium məhsulunun tərkinində xlorid və agır metallar yoxdur.

 • Tam həll olma

  Ultrasol Kalsium toz formasındadır və suda tam həll olunur.

 • Nitrat azot

  Nitrat-azot bitki artımı üçün ən sürətli azot mənbəyidir.Bununla bərabər katinlərin (K,Ca,Mg) udulmasını artırır.

 • Əvəzolunmaz

  Ultrasol Kalsium suda tam həll olunan yeganə kalsium mənbəyidir və hidroponik (suda yetişdirilən) bitkilər üçün əvəzolunmazdır.

 • Torpağa faydaları

  Kalsium qəbulu duzlu və qələvi torpaqlar üçün faydalıdır,torpağın vəziyyətini yaxşılaşdırır.

  Kalsium Və Nitrat.Unikal birləşmə
 • Gübrələmə

  Ultrasol Kalsium bütün yaxşı balanslaşdırılmış gübrələmə proqramları həm torpaqla yetişdirmə,hımdı hidroponik yetişdirmə üçün əvəzolunmaz kompenentdi.Ultrasol Kalsium gübrələmə üçün uyğun, xloridsiz kalsium mənbəyidir.İntensivbağçılıq üçün tərkibindəki nitrat azotu optimal azot mənbəyidir. Yüksək NO/NH nisbəti kifayət qədər Ca + Mg udulmasınıgerçəkləşdirirvə yüksək tempraturda köklərin degenerasiyasının qarşısını alır.Bundan elavə azot buxarlanması zamanı itmir.Suvarma sistemləri üçün intensiv və əssas texnologiya vacibdir.Ultrasol Kalsium Hidroponik becərmədə əvəzolunmazdır.

 • Gübrələmə

  Yarpaqlara tətbiq edilmə zamanı Ultrasol Kalsium ideal vasitə hesab olunur.Çünki aşağı EC səviyyəsi,aşağı osmatik təyziq olduğu üçün yarpaqlarda yanıqlar yaratmır,başqa qida maddələri və pestizitlərlə uyğunlaşır.Ultrasol Kalsium sulfat və fosforlarla qarışdırıla bilmız. Ultrasol Kalsium məhlulu yarpaqlara tətbiq üçün ətraf mühitin kritik və xoş olmayan şəraitində də bitkinin kalium və azot ehtiyyaclarını təmin etmək üçün əla vasitədir.Bundan əlavə almalardakı acı çürüklər,pomidor çiçəklərindəki çürüklər,kahıda yanıqlar yaranan zaman Ultrasol Kalsium məhsulunun yarpaqlara tətbiqi üsulu ilə düzəldilə bilər.

Ultrasol Kalsium tərkibi
Kalsium oksid(CaO) 26,3%
Kalsium(Ca) 18,8%
Nitrat(N) 15,5%
Nitrat azot(N-NO) 14,4%
Ammonium azot (N-NH) 1,1%
Həll olunma(q/20 C) 1.200g/l su
EC(1g/25 C) 1,24sM/sm
ph(10% məhlul) 6.0
pure-organic-sep-img