Ultrasol*Çiyələk
 • Ultrasol Çiyələk yalnız torpaqda yetişən bitkilərə tədbiq üçün nəzərdə tutulmuşdur.Bu məhsulun tərkibi Çiyələyin qida ehtiyyaclarına və həmin qida maddələrinin torpaqda olan reaksiyasına əsaslanaraq hazırlanmışdır.

  Ultrasol Çiyələk məhsulu Çiyələyin ehtiyyacı olan qida maddələri ilə təin olunması üçün asan və doğru vasitədir.

  Q elementi ,SQM şirkətinin xüsusi zəmanət möhürü ilə təstiqlənən Ultrasol gübrələri sizin torpaqların məhsuldarlığını artırır və biznesinizi inkşafını təmin edir

Yüksək keyfiyyət,tam suda həll olunma.
 • Ultrasol Çiyələk-Yüksək keyyfiyylətli,suda tam həll olunan bu məhsul xüsusi bitki qidalanması ,torpaqda yetişmiş,damlama yolu ilə suvarılan çiyələk bitkisinin bəslənməsi üçün hazırlanmışdır. Ultrasol Çiyələk məhsulunun tərkibində Xlorid (Cl),Natrium (Na) yoxdur,sulfar(S) isə az miqdardadır ki, buda köklərəyaxın torpaqlarda duzlaşma yaratmır.

 • SpesifİK formul

  Çiyələk Fragariya genusun növüdür və qızılgüllər ailəsinə aiddir.Özünəməxsus qidalandırıcı tərkibi ilə Ultrasol Çiyələk məhsulu çiyələyin məhsuldarlığını və keyfiyyətini artırır.

 • Mikroelementlər və şelatlaşmış EDTA

  Ultrasol Çiyələk məhsulunun tərkibi yüksək nitrat-azot və 6 mikroelementdən ibarətdir:(Fe,Zn,Cu,B,Mn,Mo) Bunlardan dəmir,sink,manqan,mis şelatlaşır və buda onların qarışmasını və bitkinin onu qəbul etməsini optimallaşdırır.

 • Azotun yaxşı forması

  Ultrasol Çiyələk tərkibində 67% nitrat-azot varşBu isə (K,Mg,C) udulmasını sürətləndirir və bitkinin boy artımı üçün keyfiyyətli vasitə hesab olunur.

 • Bütün məhsullar

  Ultrasolun bitkilər üçün nərzərdə tutulmuş qida məhsullarının sırasına xiyar,qabaq,çiyələk,salatalık,kartof və kartof,qaragilə daxildir.

  1. Bitkinin kalsium tələbatının ödənilməsi üçün bitkiyə kalsium nitrat vermək lazımdır.Kalsium nitrat bitkinin hüceyrə divarlarının dayanıqlığı,meyvənin möhkəmliyini təmin edir.

  2. Davamlı olaraq suvarma suyunun və torpağın tərkibi mütləq şəkildə analiz edilməlidir.Ehtiyac olarsa torpaq və ya suyun tərkibi bitkinin balanslaşdırılmış şəkildə qidalanması üçün uyğun qaydada dəyişdirilməlidir.

  3. Cədvəl Çiyələk bitkisi üçün hazırlanmış Ultrasol Çiyələk məhlulu ilə açıq və qapalı torpaqlarda gübrələmə haqqında məlumat verir.Bu proqram əsas qidalanma olmadan istifadə zamanı qəbul olunur.

Ümumi azot 14%
Nitrat azot 9%
Amonyak azot 5%
Pentaoksit fosfor 6,5%
Kalium oksid 26%
Maqnium oksid 3,2%
Kükürd 6,6%
Bor 0,023%
Mis 0,004 şelasyon EDTA
Dəmir 0,11 şelasyon EDTA
Manqan 0,05 şelasyon EDTA
Molibden 0,004
Sink 0,048 şelasyon EDTA
Ec(1/q 25 C) 1,35 mS/sm
Gübrələmə sistemi Fenoloji mərhələ Məhsul İstifade dozasi
Daimi
Ultrasol çiyələk
hər suvarmada verilir
Payız (əkildikdən 1 ay sonra) Ultrasol çiyələk 0,5-1 q/l
Çiçəklənmə dövründə Ultrasol çiyələk 0,25 q/l
Məhsul yığımı bitənə kimi Ultrasol çiyələk 0,75 q/l
Daimi olmayan
Ultrasol çiyələk
hər suvarmada verilir
Payız (əkildikdən 1 ay sonra) Ultrasol çiyələk 0,75 q/m/gün
Çiçəklənmə dövründə Ultrasol çiyələk 0,5 q/m/gün
Məhsul yığımı bitənə kimi Ultrasol çiyələk 1,5 q/m/gün
pure-organic-sep-img