Ultrasol Multipurpose
Ultrasol*Multipurpose
 • Ultrasol* Multipurpos məhsulunu bitkinin bütün böyümə və inki.af mərhələləriərzində xüsusi qidalandırıcı maddə kimi istifadə olunur.Bundan başqa qida çatışmamazlıq səbəbi çətin anlaşılan hallarda məhsuldakı qida maddələrinin çatışmazlığını aradan qaldırır. Ultrasol Multipurpose məhsulunun tərkibindəki bir sıra makro və mikro elementlər var.Tərkibindəki azotun 9%-ni nitrat azot,9%-ni isə ammoniak azot təşkil edir.

  Qidalanma baxımından üstün forlulası olan,yüksək konsentrasiyalı,100 faiz suda tam həll olunan məhsuldur.

  Tərkibindəki nitrat azot və ammoniyak azot yaxşı balanslaşdırılmışdır.

  Tərkibindəki fosfor yüksək hərəkətli fosfor kimi mövcuddur.

  İstifadəsi zamanı tərkibindəki qidalandırıcı maddələr suda tam həll olunan zaman neytral sularda turşuluq dərəcəsini azaldır.

  Suvarma sistemlərində kristallaşma yaratmır.

  Tam mikro elementlər paketi ilə birlikdə gəlir.

Texniki tərkibi
Nitrogen (N) 18%
Fosfor Pentoksid (P,O) 18%
Kalium Oksid (K,O) 18%
Magnezium 0,5%
Kükürd 0,8%
Dəmir (Fe EDTA) 400 ppm
Manqan 200 ppm
Sink (Zn) 200 ppm
Bor 100 ppm
Molibden 100 ppm
Mis (Cu) 100 ppm
EC (1g/l 20 C) 1,2 dS/M
pH(0,1 həll) 5,15
Həll olunma (20 C) 596 g/l
Həll olunma (30 C) 705 g/l
Həll olunma (35 C) g/l
pure-organic-sep-img