Ultrasol*İnitial
 • Texniki məlumat.Uyğunluq haqqında məlumat.
  Ultrasol*İnitial bitkini artımının stimuliyasiyası üçün hazırlanıb və tərkibindəki yüksək fosfat sayəsində kök gövdə və yarpaqları balanslaşdırılmış şəkildə qidalanır və inkişaf edir.

  Ultrasol*İnitial vegetativ dövrün ilk həftəsi ərzində istifadə edilir.

  Bitkinin kök toxumalarının sintezini yaxşılaşdırır və məhsulun kökləri kütləvi şəkildə artır.

  Xüsusilə təzyiqli suvarma sistemləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

  Azot,ammonium və vitratla balanslaşdırılmış şəkildə təchiz olunub.

  Suvarma sistemlərində kristallaşma yaratmır.

Texniki tərkibi
Nitrogen (N) 15%
Fosfor Pentoksid (P,O) 30%
Kalium Oksid (K,O) 15%
Magnezium 0,5%
Kükürd 0,7%
Sink (Zn) 1020 ppm
Bor (B) 530 ppm
CE (1 g/l 20 C) 100 ppm
pH(0,1 həll) 5,5
Həll olunma (20 C) 566 g/l
Həll olunma (30 C) 585 g/l
Həll olunma (35 C) 585 g/l
pure-organic-sep-img