BİO GOLD MAQNEZİUM

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Suda həll olan maqnezium oksid:
7%
Suda həll olan kükürd trioksid:
18%
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİ ADI YARPAQDAN TƏDBİQ ETMƏ
Bütün istixana tərəvəzçiliyi: 0,3 litr /100 litr su
Bütün açıq sahə tərəvəzçiliyi: 0,35 litr /100 litr su
Bütün göyərtilər: 0,35 litr /100 litr su
Çiyələk: 0,35 litr /100 litr su
Qovun, qarpız, qabaq, kartof : 0,3 litr /100 litr su
Sitrus meyvələri : 0,4 litr /100 litr su
Bütün meyvə ağacları: 0,4 litr /100 litr su
Üzüm: 0,3 litr /100 litr su
Bütün texniki bitkilər: 0,3 litr /100 litr su
Bütün bəzək bitkiləri: 0,3 litr /100 litr su