BİO GOLD İKSİR (6-8-4)+(2MgO)+ME

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Üzvi maddə
25%
Ümumi azot
6%
Üzvi azot (N)
1%
Karbomide azotu (NH2-N)
5%
Ümumi fosfor penta oksid (P2O5)
5%
Suda həll olunan fosfor penta oksid (P2O5)
7%
Suda həll olunan kalium oksid (K2O)
4%
Suda həll olunan maqnezium oksid (MgO)
2%
Suda həll olunan bor (B)
0,3%
Suda həll olunan mis (Cu)
0,05%
Suda həll olunan dəmir (Fe)
1%
Suda həll olunan mangan (Mn)
1%
Suda həll olunan molibden (Mo)
0,001%
Suda həll olunan sink (Zn)
2%
Xlorun miqdarı
0,78%
pH
1.6-3.6
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİNİN ADI TƏTBİQ ETMƏ DÖVRÜ VƏ QAYDASI TƏTBİQ ETMƏ MİQDARI
Örtülü sahə ( İstixana) (pomidor, bibər, badımcan, xiyar, lobya, qovun, qarpız, soğan, kök, kartof, çiyələk və s.) Vegetasiya müddətində 15-20 gün intervalla çiləmə yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 0,2-0,3 litr /100 litr su 2-3 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Açıq sahə: (pomidor, bibər, badımcan, xiyar, lobya, qovun, qarpız, soğan, kök, kartof, çiyələk və s.) Vegetasiya müddətində 15-20 gün intervalla çiləmə yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 0,3-0,35 litr /100 litr su 3-3,5 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Tərəvəzlər: ( Keşniş, şüyüd, cəfəri və s) Yazdan etibarən 20-30 gün intervalla çiləmə yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir... Yazdan etibarən 20-30 gün intervalla çiləmə yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir...
Bostan bitkiləri: ( Qovun, qarpız, kabacki, balqabaq, yemiş və s) Yazdan etibarən 20-30 gün intervalla çiləmə və damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir... 0,3-0,35 litr /100 litr su 3-3,5 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Bəzək bitkiləri (Dibçək güllər və.s) Vegetasiya müddətində 15-20 gün intervalla çiləmə yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 0,3-0,35 litr /100 litr su 3-3,5 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Meyvə ağaclarında: (Alma, armud,şaftalı, ərik, heyva, gilas, albalı, sitrus, badam, zeytun və s. ) 3 dəfə tətbiq olunması tövsiyyə olunur. 1. Tumurcuqdan əvvəl 2. Meyvə əmələ gəlmə dövrü 3.Yığıma 10-20 gün qalmış 0,3-0,4 litr /100 litr su 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Texniki bitkilər (Arpa, buğda, qarğıdalı və.s) Vegetasiya müddətində 15-20 gün intervalla çiləmə və damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 0,3-0,4 litr /100 litr su 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma