Ultrasol*Xİyar
 • Ultrasol Xiyar yalnız torpaqda yeetişən bitkilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu məhsulun tərkibi Xiyar bitkisinin qida ehtiyyaclarına və hımin qida maddələrinin torpaqla reaksiyasına əasaslanaraq hazırlanmışdır.

  Ultrasol Xiyar suda tam həll olunur və damlama yolu ilə suvarılan bitkilərin becərilməsində istifadə üçün ideal məhsuldur.Bu məhsul Xiyar ilə yanaşı bostan bitkilərinində becərilməsində,əsas qidalanma ilə və əsas qidalanma olmadan da istifadə edilə bilər.

  Q elementi ,SQM şirkətinin xüsusi zəmanət möhürü ilə təstiqlənən Ultrasol gübrələri sizin torpaqların məhsuldarlığını artırır və biznesinizi inkşafını təmin edir

Yüksək keyfiyyət,tam suda həll olunma.Bitkilər üçün hazırlanmışdır.
 • Ultrasol Xiyar-Yüksək keyyfiyylətli,suda tam həll olunan bu məhsul xüsusi bitki qidalanması ,torpaqda yetişmiş,damlama yolu ilə suvarılan xiyar və bostan bitkilərinin bəslənməsi üçün hazırlanmışdır.

 • SpesifİK formul

  Xiyar,qarpız,balqabaq,qabaq,yeməli tərəvəzlərə və balqabaq ailəsinə aiddir.Ultrasol Xiyar məhsulunun tərkibindəki özünəməxsus qidalandırıcı maddələr xiyarın məhsuldarlığını və keyfiyyətini artırır.

 • Vacib formul

  Ultrasol Xiyar məhsulu elə hazırlanıb ki bitkinin bütün inkişaf mərhələlərində - əkildiyi dövrlərdən başlayaraq məhsul yığımına kimi bitkidə yarana biləcək qida maddələrinin çatışmazlığı zamanı istifadə oluna bilər. Mirkoelementlər və şelatlaşmış EDTA Ultrasol Xiyar məhsulunun tərkibi 6 mikroelementlərdən ibarətdir.(Fe,Zn,Cu,Mn,Mo) Dəmir,sink,manqan,mis-şelatlaşır.Bu onların qarışması və bitkinin onu qəbul etməsini optimallaşdırır.Ultrasol Xiyar məhsulunun tərkibi nitrat azot ilə zəngindir.

 • Azotun yaxşı forması

  Ultrasol Xiyar tərkibində 57% nitrat-azot varşBu isə (K,Mg,Ca) udulmasını sürətləndirir.Nitrat-azot bitkinin boy artımı üçün keyfiyyətli vasitədir.

 • Bütün məhsullar

  Ultrasolun bitkilər üçün nərzərdə tutulmuş qida məhsullarının sırasına xiyar,qabaq,çiyələk,salatalık,kartof,qaragilə və göyərti daxildir.

  1. Bitkinin kalsium tələbatının ödənilməsi üçün bitkiyə kalsium nitrat vermək lazımdır.Kalsium nitrat bitkinin hüceyrə divarlarının dayanıqlığı,meyvənin möhkəmliyini təmin edir.

  2. Davamlı olaraq suvarma suyunun və torpağın tərkibi mütləq şəkildə analiz edilməlidir.Ehtiyac olarsa torpaq və ya suyun tərkibi bitkinin balanslaşdırılmış şəkildə qidalanması üçün uyğun qaydada dəyişdirilməlidir.

  3. Cədvəl Xiyar bitkisi üçün hazırlanmış Ultrasol pomidor məhlulu ilə açıq və qapalı torpaqlarda gübrələmə haqqında məlumat verir.Bu proqram əsas qidalanma olmadan istifadı zamanı qəbul olunur.

Ümumi azot 17,5%
Nitrat azot 10%
Amonyak azot 7,5%
Pentaoksit fosfor 7%
Kalium oksid 21,5%
Maqnium oksid 3,0%
Kükürd 3,5%
Bor 0,025%
Mis 0,004 şelasyon EDTA
Dəmir 0,08 şelasyon EDTA
Manqan 0,05 şelasyon EDTA
Molibden 0,005
Sink 0,030 şelasyon EDTA
Ec(1/q 25 C) 1,37 mS/sm
Gübrələmə Xiyarın və balqabaqların fenoloji mərhələ Məhsul İstifade dozasi
Daimi
Ultrasol xiyar
hər suvarmada verilir
Ştillərin əkilməsindən gül açımına kimi Ultrasol xiyar 0,86 q/l
Gül açımından sonraki dövr Ultrasol xiyar 0,86 q/l
Daimi olmayan
Ultrasol xiyar
hər suvarmada verilir
Ştillərin əkimindən gül açımına kimi Ultrasol xiyar 0,7-1,7 q/m/gün
Gül açımından sonraki dövr Ultrasol xiyar 2,3-2,7 q/m/gün
Gübrələmə Qovun və qarpızın fenoloji mərhələ Məhsul İstifade dozasi
Daimi
Ultrasol xiyar
hər suvarmada verilir
Ştillərin əkimindən gül açımına kimi Ultrasol xiyar 0,65 q/l
Gül açımından sonraki dövr Ultrasol xiyar 0,75 q/l
Daimi olmayan
Ultrasol xiyar
hər suvarmada verilir
Ştillərin əkimindən gül açımına kimi Ultrasol xiyar 0,7-1,7 q/m/gün
Gül açımından sonraki dövr Ultrasol xiyar 2,3-2-,7 q/m/gün
pure-organic-sep-img