BİO GOLD N-P-K (8-8-8)+2MgO

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Üzvi maddə
15%
Ümumi azot
8%
Üzvi azot (N)
1%
Amonyum azotu (NH4 - N)
1%
Nitrat azotu (NO3-N)
3%
Karbomid azotu (NH2-N)
3%
Ümumi fosfor penta oksid (P2O5)
8%
Suda həll olunan fosfor penta oksid (P2O5)
7%
Suda həll olunan kalium oksid (K2O)
8%
Suda həll olunan maqnezium oksid (MgO)
2%
Xlorun miqdari
1,02%
pH
1-3
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİ ADI TƏTBİQ ETMƏ DÖVRÜ VƏ QAYDASI TƏTBİQ ETMƏ MİQDARI
Örtülü sahə ( İstixana): (pomidor, bibər, badımcan, xiyar, lobya, qovun, qarpız,soğan, kök, kartof, çiyələk və s.) Vegetasiya müddətində 15-20 gün intervalla çiləmə və damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 0,2-0,3 litr /100 litr su(çiləmə) 2-3 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Açıq sahə: (pomidor, bibər, badımcan, xiyar, lobya, qovun, qarpız, soğan, kök, kartof, çiyələk və s.) Vegetasiya müddətində 15-20 gün intervalla çiləmə və damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir.. 0,3-0,35 litr /100 litr su(çiləmə) 3-3,5 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Tərəvəzlər: ( Keşniş, şüyüd, cəfəri və s) Yazdan etibarən 20-30 gün intervalla çiləmə və damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir... 0,3- 0,35 litr /100 litr su(çiləmə) 3-3,5 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Bostan bitkiləri: ( Qovun, qarpız, kabaçki, balqabaq, yemiş və s) Yazdan etibarən 20-30 gün intervalla çiləmə və damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir... 0,3- 0,35 litr /100 litr su(çiləmə) 3-3,5 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Bəzək bitkiləri: (Dibçək güllər və.s) Vegetasiya müddətində 15-20 gün intervalla çiləmə və damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir. 0,3- 0,35 litr /100 litr su(çiləmə) 3-3,5 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Meyvə ağaclarında: (Alma, armud,şaftalı, ərik, heyva, gilas, albalı,sitrus, badam, zeytun və s.) 3 dəfə tətbiq olunması tövsiyyə olunur. 1. Tumurcuqdan əvvəl 2. Meyvə əmələ gəlmə dövrü 3.Yığıma 10-20 gün qalmış 0,3- 0,4 litr /100 litr su(çiləmə) 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma
Texniki bitkilər: (Pambıq, günəbaxan, şəkər çuğunduru və.s) Vegetasiya müddətində 15-20 gün intervalla çiləmə və damlama yolu ilə 2-3 dəfə tətbiq edilir.olmaqla tətbiq edilir 0,3- 0,4 litr /100 litr su(çiləmə) 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma