BİO GOLD PHOS ZN (5-25-0)+ME

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Ümumi azot (N)
5%
Karbomid azotu (NH4-N)
5%
Suda həll olan fosfor oksit (P2 O5)
25%
SUDA HƏLL OLUNAN SİNK (Zn)
5%
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİLƏR ÇİLƏMƏ YOLU İLƏ DAMLAMA YOLU İLƏ
Kəsmə gülçülük 0.1 ha/ 0,25-0,3 litr 0,3-0,35 litr /0.1 ha
İstixana tərəvəzçiliyi 0.1 ha/ 0,25-0,3 litr 0,3-0,35 litr /0.1 ha
Açıq sahə tərəvəzçiliyi 0.1 ha/ 0,3-0,35 litr 0,35-0,4 litr /0.1 ha
Qış tərəvəzçiliyi 0.1 ha/ 0,3-0,35 litr 0,35-0,4 litr /0.1 ha
Qovun, qarpız, soğan, kartof 0.1 ha/ 0,3-0,35 litr 0,35-0,4 litr /0.1 ha
Bağlarında 0.1 ha/ 0,25-0,3 litr 0,3-0,35 litr /0.1 ha və hər ağaca 0,015 litr
Y.Çəyirdəkli meyvələr 0.1 ha/ 0,35-0,4 litr 0,4-0,45 litr/ 0,1 ha sahəyə və ya hər ağaca 0,030 litr
S.Çəyirdəkli meyvələr 0.1 ha/ 0,35-0,4 litr 0,4-0,45 litr/ 0,1 ha sahəyə və ya hər ağaca 0,030 litr
Naringi, Zeytun və Banan 0.1 ha/ 0,35-0,4 litr 0,4-0,45 litr/ 0,1 ha sahəyə və ya hər ağaca 0,030 litr
Sənaye bitkiləri 0.1 ha/ 0,35-0,4 litr 0,4-0,45 litr/ 0,1 ha
Taxılçılıq 0.1 ha/ 0,35-0,4 litr ______________