BİO GOLD SİNK

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Suda həll olan sink (Zn)
7%
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİNİN ADI TƏTBİQ DÖVRÜ TƏTBİQ FORMASI TƏTBİQ MİQDARI
Bütün istixana tərəvəzləri :(Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, qabaq və s.) Çıxışdan bir həftə sonra İlk çiçəklənmə dövründə, İlk meyvə əmələgəlmədən sonra, Birinci məhsul yığımından əvvəl Damlama suvarma ilə 2 litr/ 0,1 ha sahəyə 2,5 litr/ 0,1 ha sahəyə 3 litr/ 0,1 ha sahəyə 2 litr/ 0,1 ha sahəyə
Bütün istixana tərəvəzləri:(Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, qabaq və s.) Çıxışdan iki həftə sonra,Bitkilər 6-7 yarpaq olduqda,İlk meyvə əmələgəlmədən sonra,Birinci məhsul yığımından sonra Yarpaqdan 0,125 litr/ 100 litr su 0,2 litr / 100 litr su 0,2 litr / 100 litr su 0,125 litr/ 100 litr su
Bütün açıq sahə tərəvəzləri : (Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, qabaq, çiyələk və s.) Şitillər əkildikdən bir həftə sonra, İlk çiçəklənmə dövründə, İlk meyvə əmələgəlmədən sonra, Birinci məhsul yığımından sonra Damlama suvarma ilə 2,5 litr/ 0,1 ha sahəyə 3 litr/ 0,1 ha sahəyə 3 3 litr/ 0,1 ha sahəyə 2,5 litr/ 0,1 ha sahəyə
Bütün açıq sahə tərəvəzləri:(Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, qabaq, çiyələk və s.) Şitillər əkildikdən bir həftə sonra, Bitkilər 6-7 yarpaq fazasında, İlk meyvə əmələgəlmədən sonra, Birinci məhsul yığımından sonra Yarpaqdan 0,2 litr / 100 litr su 0,25 litr / 100 litr su 0,25 litr / 100 litr su 0,2litr / 100 litr su
Bütün qışlıq tərəvəzlər: (gül kələmi, pırasa, ispanaq, kahı, qıvırcıq, kələm və s.) Cücərmədən iki həftə sonra, Bitkilər 6-7 yarpaq fazasında olduqda (İnkişaf dövründə), Birinci məhsul yığımından sonra Damlama suvarma ilə 2,5 litr/ 0,1 ha sahəyə 3 litr/ 0,1 ha sahəyə 3 litr/ 0,1 ha sahəyə 2,5 litr/ 0,1 ha sahəyə
Bütün qışlıq tərəvəzlər: (gül kələmi, pırasa, ispanaq, kahı, qıvırcıq, kələm və s.) Cücərmədən iki həftə sonra, Bitkilər 6-7 yarpaq fazasında olduqda (İnkişaf dövründə), Birinci məhsul yığımından sonra Yarpaqdan 0,2 litr / 100 litr su 0,25 litr / 100 litr su 0,25 litr/ 100 litr su 0,2 litr / 100 litr su
Bütün sərt və yumşaq çəyirdəkli meyvələr: (alma, albalı, şaftalı, bağ armudu, heyva, ərik, banan, sitrus meyvələri, zeytun və s.) Çiçəklənmənin başlanğıcında, Meyvə əmələ gəlməsindən 15 gün sonra, Məhsul yığımından 20 gün əvvəl Damlama suvarma ilə 3 litr/ 0,1 ha sahəyə 4 litr/ 0,1 ha sahəyə 3 litr/ 0,1 ha sahəyə
Bütün sərt və yumşaq çəyirdəkli meyvələr: (alma, albalı, şaftalı, armud, heyva, ərik, banan, sitrus meyvələri, zeytun və s.) Çiçəklənmənin başlanğıcında Meyvə tökülməsindən 15 gün sonra Məhsul yığımından 20 gün əvvəl Yarpaqdan 0,2 litr / 100 litr su 0,25 litr / 100 litr su 0,3 litr / 100 litr su
Tarla bitkiləri: (soya, arpa, buğda, noxud, mərci və.s) Bitkilər 20-25 cm olduqda Sütül olma dövründə Yarpaqdan 0,3 litr / 100 litr su 0,35 litr / 100 litr su
Texniki bitkilər: (Pambıq, günəbaxan Şəkər çuğunduru və s.) Bitkilər 3-5 yarpaq fazasında Tumurcuq əmələ gəldikdən 10 gün sonra İkinci gübrələnmədən 20 gün sonra Yarpaqdan 0,3 litr / 100 litr su 0,35 litr / 100 litr su 0,3 litr / 100 litr su