BİO GOLD NİTRO

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Ümumi azot (N)
18%
Karbomid azotu (NH2-N)
18%
Suda həll olunan dəmir (Fe)
0,1%
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİ ADI TƏTBİQ ETMƏ DÖVRÜ YARPAQDAN TORPAQDAN TƏTBİQSAYI
Taxıllar Vegetasiya dövründə.herbisid ilə birlikdə 0,3-0,4 litr/100 litr suya və ya (0,5 litr- 1 litr/0,1 ha) 5-6 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma 1
Meyvə ağacları Vegetativ inkişaf dövrü, çiçəklənmədən sonra və meyvə əmələ gələn vaxtı 0,3-0,4 litr/100 litr suya və ya (0,5 litr- 1 litr/0,1 ha) 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma 2-3
Üzüm Vegetativ inkişaf dövrü və çiçəklənmədən sonra 0,3-0,4 litr/100 litr suya və ya (0,5 litr- 1 litr/0,1 ha) 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma 2-3
Zeytun Vegetativ inkişaf dövrü 0,3-0,4 litr/100 litr suya və ya (0,5 litr- 1 litr/0,1 ha) 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma 1-2
Çiyələk Sahəyə köçürülmədən sonra və ya vegetativ inkişaf dövrü 0,3-0,4 litr/100 litr suya və ya (0,5 litr- 1 litr/0,1 ha) 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma 1-2
Quşqonmaz Vegetativ inkişaf müddətində 0,3-0,4 litr/100 litr suya və ya (0,5 litr- 1 litr/0,1 ha) 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma 1
Enginar Vegetativ inkişaf müddətində və budamadan sonra 0,3-0,4 litr/100 litr suya və ya (0,5 litr- 1 litr/0,1 ha) 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma 2
Tərəvəzlər Köçürülmə öncəsi sonrası, çiçəklənmə öncəsi və meyvə əmələ gəlmə vaxtı 0,3-0,4 litr/100 litr suya və ya (0,5 litr- 1 litr/0,1 ha) 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma 2-3
Göyərtilər(keşniş, şüyüd, cəfəri, kahı) Sahəyə köçürülmədən öncə 0,3-0,4 litr/100 litr suya və ya (0,5 litr- 1 litr/0,1 ha) 3-4 litr/ 0,1 ha sahəyə damlama üsulu ilə suvarma 1
Bəzək bitkiləri Vegetativ inkişaf müddətində 0,2-0,4 litr /100 litr suya -------- 1