Ümumi AZOT 20%
Nitrat Azot 18%
Ammonyak Azot 18%
Ürə Azotu 18%
Suda həll olunan fosfat (P,O kimi) 18%
DSuda həll olunan Potassium (K,O kimi) 18%
Quru əsasda NaCl kimi Natrium 18%
Speedfol TM
 • Speedfol bir gübrə olaraq yarpaq qidalanması üçün hazırlanıb , kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətini artırır. Tərkibində olan azot,fosfor,kalium,kükürd,maqnium,kalsium birləşməsi bitkini hər qidalanmada balanslaşdırmış şəkildə ,ehtiyacı olan elementlərlə təmin edir.

  Speedfolun hər bir çeşidi keyfiyyətinə diqqət göstərilərək yaradılmışdır.Hər qablaşdırma Avropa bazarında olan ən keyfiyyətli məhsulla hazırlanmışdır.Speedfolun gübrələri qablaşdırılmasına görə premium klass kimi xarakterizə olunur.

  Speedfol qarışımı istifadə üçün rahatdır ,narın,kristal toz formasında olan bu gübrələr suda asan həll olunur.Speedfolun bütün növlərinin tərkibində xloridlər,natrium və ağır metallar yoxdur.Texniki təmiz olan Speedfol,eləcədə sərfəli məhsul kimi bazardakı digər NPK gübrələrdən seçilir.Yaxşı balanslaşdırılmış yarpaq qidalandırıcı gübrələr bitkinin təbiətin əks təsirlərinə qarşı dayanılılığını artırır.

  SpeedfolTM Avropada hazıırlanır və bütün Avropa standartlarına uyğundur.Bütün çeşidlər pestisidlər,getbisidlər,fungisidlər və gübrələrlə uyğunlaşır.İstifadə etməmişdən öncə qarışımın test edilməsi vacibdir.

  Əvvəlcə məsləhət görülür ki,balaca ərazidə yarpaqlara tədbiq olunsun.Speedfolun yarpaqlara tədbiqi səhər tezdən və ya axşam olmalıdır.Bu zaman yaxşı qəbul olunur və yanıqlar yaranması riskini minimuma salır.

  Ümumi məsləhət:Bu qarışım 10 q/l və ya 1% məhlul konsentrasiyasını keçməlidir və tədbiq bir mövsümdə 3-4 dəfədən çox olmamalıdır.

Speedfolun növü Kalsium Plus
15-05-23+10% CaO+ME
Yağ
10-14-40+ME
Taxıl
16-6-39+ME
Üzüm
13-5-36+2,3%MgO+ME
Texniki tərkibi
N 15 10 13 13
P,O 5 14 6 5
K,O 23 40 39 36
MgO 0,6 2,3
CaO 0,0
Fe 0,04 0,2 0,1 0,2
Mn 0,025 0,04 0,02 0,04
Zn 0,015 0,05 0,025 0,05
Cu 0,004 0,016 0,004 0,03
B 0,02 0,02 0,02 0,05
Mo 0,002 0,002 0,001 0,002
Fiziki əsasları
Rəngi turuncu yaşıl bənövşəyi
Həll olunma 635 q/l 305 q/l 330 q/l 340 q/l
pH(10%) 2-4 2-4 2-4 2-4
EC(ms/sm 1q/l) 1,15 1,04 1,18 1,18
Ticari məlumat
1 torba gübrənin həcmi 25kq və balaca bağlamalarda var.
pure-organic-sep-img