Ultrasol"K
 • Ultrasol K məhlulu bitkinin inkişaf mərhələlərində kalium mənbəyi hesab olunur cə tərkibindəki kalium nitrat azotnan kombinasiyası onun bitki tərəfindən udulmasını tezləşdirir.

 • Ultrasol K məhsulunun tərkibində xlorid yoxdur və suda tam həll olunur.

 • Ultrasol K duzlu torpaqlarda becərilən bitkilər üçün məsləhət görülür. Qarışımın tərkibində kalium nitratın olması kalium ilə əks olan xloridlərin (Cl-) və natrium (Na+) udulmasını azaldır.Bunun nəticəsində isə duzluluğu azalır,bitkinin keyfiyyəti yaxşılaşır və məhsuldarlıq artır.

 • Q elementi və SQM şirkətinin xüsusi zəmanət möhürü ilə təstiqlənmiş Ultrasol gübrələri sizin məhsuldarlığı artırır vı biznesinizin inkşafını təmin edir.

Əsas üstünlükləri
 • Yüksək Təmizlik

  Ultrasol K məhsulunun tərkinində xloridlər (Cl),natrium (Na) və agır metallar yoxdur.

 • Suda tam həll olma

  Ultrasol K narın toz kristalları formasındadır və suda tam həll olunur.

 • Uyğunluq

  Ultrasol K suda həll olunan gübrələrlə və hətta pestisidlərin böyük bir hissəsi ilə yarpaq qidalanması zamanı uygunlasa bilir.

 • Yüksek nitrat-azot tərkibi

  Nitrar azot katinlərin udulmasını sürətləndirir. (K,Ca MG) Nitrat azot bitkinin boy artımı üçün effektli azot mənbəyidir

 • Duzlaşmama

  Ultrasol K torpaqda sulfat və xloridlərin miqdarınnın çoxalmasına səbəb olmadan bitkinin kalium ehtiyyacını ödəyə bilər

 • Bütün qidalanma sistemlərində qəbul

  Aşağı səviyylədə olan N/K nisbəti sayəsində Ultrasol K bitkinin bütün böyümə mərhələlərində istifadə edilə bilərş

 • Yarpaqlara tetbiq ve gubreleme

  Kalium nitrat bütün suvarma sistemlərində,bitkilərin qidalanması üçün əvəzolunmaz elementdir.Ultrasol K kalium mənbəyi kimi istifadə olunur və çox vaxt bitkini nitrat azota olan tələbatını da ödəyir.Bu yeganə Kalium mənbəyidir ki,kənd təsərrüfatında istifadə edərkən sulfat xlorid yığılması riski yaratmır.Ultrasol K duzlaşmış və qələvi torpaqlarda becərilən bitkilərin kaliuma olan tələbatının ödənilməsi üçün yeganə ideal vasitədir. İntensiv kənd təsərrufatı üçün nitrat azot optimal azot məbəyidir.Yüksək NO/NH nisbəti kifayət qədər Ca + Mg udulması gerçəkləşdirir və yüksək tempraturda köklərin degenerasiyasının qarşısını alır.Bundan əlavə azot buxarlanma zamanı itmir. Suvarma sistemləri üçün intensiv və həssas texnologiya vacibdir.Suvarma sistemlərində KNO əsas qida elementidir.

 • Yarpaqlara tətbiq

  Yarpaqlara tətbiq zamanı Ultrasol K ideal vasitə hesab olunur.Çünki aşağı EC səviyyəsi osmatik təyziq olduğu üçün yarpaqlarda yanıqlar yaratmır,başqa qida maddələri və pestisdlərlə uyğunlaşır.Ətraf mühitin kritik və xoş olmayan şəraitində də bitkinin kalium və azot ehtiyaclarını təmin edir.

Texniki gostericileri
Kalium(KO) 46% min
Azot(N 100% nitrat) 13,7 % min
Xlorid(Cl) 0,2% maks
Həll olunmayan çirklilik 0,05% maks
Bulanıqlıq 20 NTU maks
Həll olunma (q/l 20C 316
pH(1% məhlul) 8-9
EC(1q/l 25 c ms/sm 1,3
Rəng
Xarici xassələri İysiz kristal toz
BioGoldTarim