Biogold Ultrasol Map
Ultrasol MAP
 • Ultrasol MAP bitkinin böyüməsi və kökəlməsi üçün vacib olan fosforla zəngin NP mənbəyidir.Ultrasol MAP gübrə məhsulunun tərkibində olan fosfatlar torpağın pH dəyərini stabil ,5 səviyyəsində saxlayır.

 • Ultrasol suda tamm həll olunan bir sıra qidalandırıcı məhsulları bitkilərin inkişaf dövründə ehtiyyacı olan bütün makro və mikro elementlərlə müxtləlif qidalandırıcı maddələrlə qidalanması üçün hazırlanıb.

 • Ultrasol SQM şirkətinin ekskluziv zəmanət möhürü ilə təstiqlənmiş, Q elemendi ilə təhciz olunmuş məhsulları sizin məhsul gəlirinizi artırır və biznesinizin inkşafını təmin edir.

 • Ultrasol MAP tam suda həll olunur,tərkibi 12%N, 61% P O ibarətdir və buda onu ən yüksək P tərkibli gübrə edir. Bu gübrənin tərkibindəki ammonium səviyyəsini aşağı olmasını nəzərə alaraq qeud etmək olarki o torpaqda becərilən bitkilərin gübrələnməsi üçün əla vasitədir.

Əsas üstünlükləri
 • Yüksək Təmizlik

  Ultrasol MAP məhsulunun tərkinində xlorid və agır metallar yoxdur.

 • Tam həll olunma

  Ultrasol MAP toz formasındadır vı suda tamm həll olunur.

 • Uyğunluq

  Ultrasol MAP tərkibindəki kalsium olan məhullardan başqa suda həll olunan digər gübrələrlə qarışdırıka bilər.

 • pH dərəcəsi

  Ultrasol MAP gübrə məhsulunun tərkibində olan fosfatlar pH dəyərini stabil 4,5 səviyyəsində saxlayır.

 • Karbomidsiz

  Aşağı səviyylədə olan N/K nisbəti sayəsində Ultrasol K bitkinin bütün böyümə mərhələlərində istifadə edilə bilərş

 • Gübrələmə

  Bir fosfor mənbəyi kimi istifadə edilən Ultrasol MAP torpaqda yetişən bitkilərin eyni zamanda fosfor və azotla təmin olunması üçün mükəmməl vasitədir. N üzərində intensive nəzarəti karboid azot ammonium və nitrat arasında düzgün balansı saxlayır. Hər hansı bir nitrat azot mənbəyi ilə birləşməsi hər bir məhsul üçün optimal NO/NH nisbətini yaradır.

Ultrasol Magnit tərkibi
Nitrogen (N) 12%
Ammonium Nitrogen (N/NH) 12%
Fosforperioksid(P O) 61%
Fosfor(P) 26,6%
Həll olunmama < 0,1
EC(1g/25C mS/sm) 0,8
pH(10% məhlul) 4,5
Forma İysiz kristal toz
Rəng
pure-organic-sep-img