Ultrasol Gul
Ultrasol*Gül
 • Ultrasol Gül yalnız torpaqda becərilmə üçün nəzərdə tutulmuş,güllərin qidalanması və qidalandırııc maddələrin torpaqda reaksiyasına əsaslanaraq hazırlanmışdır.

  Ultrasol Gül tamamilə suda həll olunur və damlama ,çiləmə yolu ilə suvarmada ideal vasitədir.

  Ultrasol Gül əsas qidalanma və əsas qidalanma olmadan istifadə edilə bilər.

  Ultrasol Gül məhsulunun dəqiq hazırlanmış tərkibi bir çox güllərin qidalanması və ehtiyacı olan qidalandırıcı maddələrlə təmin edilməsi üçün yetərlidir.

  Q elementi ,SQM şirkətinin xüsusi zəmanət möhürü ilə təstiqlənən Ultrasol gübrələri sizin torpaqların məhsuldarlığını artırır və biznesinizi inkşafını təmin edir

Yüksək keyfiyyət,tam suda həll olunan formul.
 • Ultrasol Gül-Yüksək keyyfiyylətli,suda tam həll olunan xüsusi bitki qidalanması üçün nəzərdə tutulan məhsul güllərin torpaqda becərilməsi ,damlama üsulu ilə suvarması zamanı yüksək effektə malikdir və bu məhsulun tərkibində demək olarki xlorid (Cl),Natrium (Na) yoxdur,Sulfat (S) isə çox az səviyyədədi və bu səbəbdən torpaqda duzlaşma yaratmır.

İstifadə mərhələsi
 • Ultrasol Gül məhsulu bütün mövsüm bodu-əkin dövründən məhsul yığımına kimi istifadə oluna bilər.

Mikroelementlər və şelatlaşmış EDTA
 • uLTRASOL 6 elementdən ibarət tam birləşmə təşkil edir (Fe,Zn,Cu,B,Mn,Mo).Dəmir,sink,manqan,mis şelatlaşmışdır.Bu isə həll olunmanı optimallaşdırır və bitki böyüməsini sürətləndirir.

 • Bütün çeşidlər

  Ultrasolun məhsulları sırasına xiyar,balqabaq,çiyələk,kartof,göyərti,qaragilə daxildir.

  1. Ultrasol Gül məhsulunu məhlulun 2,5 q/l-dən aşağı konsentrasiyasını saxlamaq şərti ilə suvarmanın sonuna kimi əlavə etmək lazımdır

  2. Mütamadi olaraq suyunu analiz etmək lazımdır.Gübrələmə zamanı lazım olarsa suvarma korrektə olunmalı və bitkinin məhsuldarlığını artırmaq üçün yaxşı balanslaşdırılmış qida ilə təmin olunmalıdır.

  3.Cədvəl güllər üçün hazırlanmış Ultrasol Gül məhsulu açıq və bağlı torpaqlarda becərilmə üçün nəzərdə tutulmuşdur.Lakin əsas qidalanma olmadan bitkiyə tədbiq edilə bilər.

Ümumi azot 18,1%
Nitrat azot 10,6%
Amonyak azot 7,5%
Pentaoksit fosfor 6,0%
Kalium oksid 19,4%
Maqnium oksid 3,2%
Kükürd 4,1%
Bor 0,04%
Mis 0,006 şelasyon EDTA
Dəmir 0,200 şelasyon EDTA
Manqan 0,025 şelasyon EDTA
Molibden 0,007
Sink 0,030 şelasyon EDTA
Suda həll olunan bütün elementlər
Ec(1/q 25 C) 1,40 mS/sm
Böyümə mərhələsi Ultrasolun növü Təklif olunan məhsul dozası
q/l** q/m/gün
Bütün fəsil ərzində Ultrasol Gül 0,35 q/l(daimi qidalanma) 1,0-1,8 q/m/gün
**Əgər gübrə qəbulu gündəlik deyilsə
pure-organic-sep-img