Speedfol Üzüm
 • Speedfol bir gübrə olaraq yarpaq qidalanması üçün hazırlanıb,kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətini artırır.Tərkibində olan azot,fosfor,kalium,kükürd, maqnium,kalsiuM birləşməsi bitkini hər qidalanmada balanslaşdırılmış şəkildə,ehtiyacı olan elementlərlə təmin edir.

 • Speedfolun hər bir çeşidi keyfiyyətinə diqqət göstərilərək yaradılmışdır.Hər qablaşdırma Avropa bazarında olan ən keyfiyyətli məhsulla hazırlanmışdır.Speedfolun gübrələri qablaşdırılmasına görə premium klass kimi xarakterizə olunur.

 • Speedfol qarışımı istifadə üçün rahatdır,narın,kristal toz formasında olan bu gübrələr suda asan həll olunur.
  Speedfolun bütün növlərinin tərkibində xloridlər,natrium və ağır metallar yoxdur.

 • Texniki təmiz olan Speedfol,eləcədə sərfəli məhsul kimi bazardakı digər NPK gübrələrdən seçilir.Yaxşı balanslaşdırılmış yarpaq qidalandırıcı gübrələr bitkini təbiətin əks təsirlərinə qarşı dayanıqlılığını artırır.

SpeedfolTM Üzüm Plus 13-5-36+ 2,3% MgO+ME
 • SpeedfolTM Üzüm 13-5-36+ 2,3% MgO+ME - üzümün bütün növlərinin:çaxır üzümü,süfrə üzümü, adi üzüm becərilməsində istifadə edilə bilər.Üzümün (əsasəndə çaxır üzümü) yaxşı məhsul verməsi və üzüm şirəsinin yaxşı tərkibə malik olması üçün yüksək texnologiyalar tələb olunur.Speedfolun bu gübrəsi üzüm məhsulunda keyfiyyətli üzüm əldə edilməsi üçün hazırlanıb.

  Speedfolun bu gübrəsi üzümün boyunun sürətli inkşafına,tərkibinin zəngin olmasına yaxşı təsir edir. Altı qidalandırıcı komponentlərdən ibarət olan Speedfol Üzüm məhsulu üzümün bütün qida ehtiyyaclarını təmin edir.Speedfol üzüm çiçəklənə dövrünə kimi daha sonrakı mərhələlərdə də üzümün məhsuldarlığını və keyfiyyərini artırır.Üzüm becərilməsində əvəzolunmaz məhsul hesab olunur.

 • Şərt:SQM şirkəti tərəfindən verilən bütün məlumatlar dəqiq hesab olunur.Sizin bu məhsullardan istifadə şəraitiniz bizim nəzarətimiz altında deyil.

  Bu səbəbdən də bu məhsulların istifadəsi zamanı,istifadə qaydalarının pozulması nəticəsində yaranan hər hansı bir fəsadlara görə SQM şirkəti heç bir məsuliyyət daşımır.

pure-organic-sep-img