Ultrasol SOP 52
 • Bitkinin inkişaf mərhlələsinin son dövrü üçün nəzərdə tutulmuş və tamamilə suda həll olunan kalium mənbəyidir. Onun turşu (pH) tərkibi damlama üsulu ilə suvarmada su xətlərinin qalıqlarından təmizlənməsinə kömək edir.

 • Ultrasolun suda tez həll olunan qidalandırıcı məhsulları bitkilərin inkişaf dövründə ehtiyacı olan bütün makro və mikro elementlərə, müxtəlif qidalandırıcı maddələrlə qidalanması üçün hazırlanıb

 • Ultrasolun SQM şirkətinin ekskluziv zəmanət möhürü ilə təsdiqlənmiş Q elementi ilə təhciz olunuş məhsulları sizin məhsul gəlirinizi artırır və biznesinizin inkşafını təmin edir

Əsas üstünlükləri
 • Yüksək Təmizlik

  Ultrasol SOP 52 məhsulunun tərkinində xlorid və agır metallar yoxdur.

 • Tam həll olunma

  Ultrasol SOP 52 məhsulunun tərkibində olan toz kristallar suda tez həll olunur.

 • Uyğunluq

  Ultrasol SOP 52 kalium tərkibli məhsullardan əlavə suda həll olunan bütün gübrələrlə qarışa bilər.

 • Elastiklik

  Yüksək kalium konsentrasiyası ,kalium miqdarı, azot və fosforun olmaması istənilən mərhələdə istifadə olunmasına imkan verir. Ultrasol bitkil'rin ehtiyaclar;na uyğun olaraq K O və ya KO ilə birləşə bilər.

 • Aşağı pH

  Ultrasol SOP 52 qələvi torpaqların turşuluq və qələvilik dərəcəsini aşağı salır və torpaqda mövcud olan formatların və müəyyən elementlərin təkmilləşdirilməsinə kömək edir.Damlama yolu ilə suvarmada suvarma suyunun turşuluq və qələvilik dərəcəsinin azalmasına kömək eidr.

GÜBRƏLƏMƏDƏ ASAN HƏLL OLUNAN "K"
 • Gübrələmə

  Gübrələmə zamanı hər bir qidalandırıcı maddənin dəqiq yoxlanmasında hər maddə bir açardır.Ultrasol SOP 52 suda tamm həll olunur, xlorid əsasəndə kalium mənbəyi hesab olunur və birkini kükürd və digər qidalandırıcı maddələrlə təmin edir.Ultrasol SOP 52 məhsulu bitkinin hər inkişaf dövründəki kalium təlbatının ödənilməsi üçün əla vasitədir.

  Ultrasol*SOP 52 bitkinin kalium tələbadını ödəyən qidalandırıcı maddələr mənbəyidir. Bitkinin tərkibindəki fosfatı həddindən artıq çoxalmasının və fosfata olan təlabatın yaranmasının qarşısını alır.

  Bitkinin tələbinə uyğun olaraq istənilən azot mənbəyi ilə birləşə bilər lakin kalium/azot nisbətinə nəzarət olunmalıdır.

  Damlama suvarma üsulu ilə suvarılan qələvi torpaqlarda turşuluq və qələvilik dərəcəsini aşağı salan Ultrasol SOP 52 bitkinin köklərinə yaxın torpaq təbəqəsinə mövcud olan fosfat və digər mikroelementleri artır.

  Ultrasol*SOP 52 yüksək tələbatı olan bitkilərdə sulfat mənbəyi hesab lunur

ULTRASOL SOP-NİN 52 TEXNİKİ XUSUSİYYƏTLƏRİ
Potassiu Oksid 52% (min)
Potassium (K) 43,2% (MİN)
SuLphate Oksid (SO) 54%
Sulphate(S) 18%
Həll olunma (q/l 20 C) 70 g/l
Həll olunmayan < 0,06
EC(1q/l 25 c ms/sm 1,54
Rəng
Xarici xassələri İysiz kristal toz
pure-organic-sep-img