BİO GOLD ORGANİKO

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Ümumi üzvi maddə
30%
Ümumi azot (N)
3%
Üzvi azot
2%
Suda həll olan kalium oksit (K2O)
3%
pH
4.1-6.1
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİNİN ADI TƏTBİQ ETMƏ DÖVRÜ VƏ QAYDASI TƏTBİQ ETMƏ MİQDARI
Örtülü sahə ( İstixana) (pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, soğan, sarımsaq, kərəviz, lobya, ispanaq, kök, kartof, çiyələk və s.) Toxum yatağına və ya bitkinin kökünə üç ayrı formada tətbiq olunarsa uğurlu nəticə əldə etmək olar. 2 litr/ 0,1 ha sahəyə(Damlama)
Açıq sahə (pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, soğan, sarımsaq, kəreviz, lobya, ispanaq, kök, kartof, çiyələk və s.) Toxum yatağına və ya bitkinin kökünə 3 dəfə təkrarlamaqla tətbiq olunarsa uğurlu nəticə əldə etmək olar. 2-3 litr/ 0,1 ha sahəyə (Damlama)
Bəzək bitkiləri (Dibçək güllər və.s) Bitkinin kökünə 3 dəfə təkrarlamaqla tətbiq olunarsa uğurlu nəticə əldə etmək olar. 3 litr/ 0,1 ha sahəyə (Damlama)
Meyvələr (Bərk və yumşaq çəyirdəkli meyvə ağacları, banan, zeytun, sitrus, fındıq və s.) Damlama yolu ilə və ya birbaşa sulama ilə ağacın kökünə 3 dəfə təkrarlamaqla tətbiq olunarsa uğurlu nəticə əldə etmək olar. 3 litr/ 0,1 ha sahəyə (Damlama)
Texniki bitkilər (Qarğıdalı, soya, tütün, pambıq, günəbaxan, şəkər çuğunduru, yer fıstığı və s.) Damlama yolu ilə və ya birbaşa sulama ilə bitkinin kökünə 3 dəfə təkrarlamaqla tətbiq olunarsa uğurlu nəticə əldə etmək olar 3 litr/ 0,1 ha sahəyə (Damlama)