Ultrasol Magnit
 • Ultrasol Maqnit suda tez və tam həll olunma qabiliyyətinə malikdir. Bu məhsul sulfat miqdarımı artırmadan bitkinin maqneziuma olan tələbatını ödəyir və bu da şoran torpaqlar üçün faydalıdır.Ultrasol Magnit tərkibində nitrat və maqnezium elementlərinin birləşməsi həmin gübrənin bitkilər tərəfindən udulması prosesini sürətləndirir.

  Ultrasol suda tamm həll olunan bir sıra qidalandırıcı məhsulları bitkinin inkişaf dövründə ehtiyacı olan bütün makro və mikro elementlərıə üxtəlif qidalandırıcı maddələrlə qidalanması üçün hazırlanıb.

  Ultrasol SQM şirkətinin ekskluziv zəmanət möhürü ilə təsdiqlənmiş Q elementi ilə təchiz olunmuş məhsulları sizin məhsul gəlirinizi artırır və biznesinizin inlşafını təmin edir.

Əsas üstünlükləri
 • Yüksək Təmizlik

  Ultrasol Maqnit məhsulunun tərkinində xlorid və agır metallar yoxdur.

 • Tam həll olunma

  Ultrasol Maqnit toz formasındadır və suda tamm həll olunur

 • Nitrat azot

  Nitrat azot bitki artımı üçün ən səmərəli azot mənbəyidir.

  Bununla bərabər katinlərin(K+ Ca++ Mg++) udulmasını artırır.

 • Duzlaşma yaratmamaq xüsusiyyəti

  Ultrasol Magnit bitkinin maqnezium ehtiyaclarını təmin edərkən torpağda sulfat və xloridləri artırmır və bu səbəbdən torpaqda duzlaşma yaranmır.

 • İstifadə mərhələsi

  N/Mg nisbəti sayəsində Ultrasol Magnit çiçəklənmə və yetişmə dövrləri daxil olmaqla bütün artan mərhələlər üçün uyğundur.

Texniki gostericileri
 • Gübrələmə

  Maqnezium çatışmazlığı intensiv bağcılıq üçün səciyyəvidir.Ultrasol Magnitin tərkibində maqnezium və nitrat azotun birləşməsi maqneziumm alışını artırır.NO3-/NH4+ nisbəti yüksək tempraturda bitki köklərinin degenerasiyasının qarşısını alır.Bundan əlavə nitrogen azot istifadə edilərsə azot buxarlanma zamanı itmir.

  Hidrolik becərilmədə intensiv,həssas metodlar daha vacibdir.Hidroponik gübrələmə programlarında bu mıhsul duzlaşmaya (sulfat,xlorid,natrium yığılması) səbəb olmadığı üçün xüsusi bitki qidalanmaları zamanı məsləhət görülür.

 • Yarpaqlara tetbiq

  Ultrasol Magnit məhsulunun yarpaqlara tətbiqi ətraf mühitin kritik və xoş olmayan şəraitində də bitkinin maqnezium və azot ehtiyaclarını təmin etmək üçün əla vasitədir.Çünki aşağı EC səviyyəsi yarpaqlara tətbiq zamanı yanma riskini aşağı salır.

Ultrasol Magnit tərkibi
Magnesium Oksid (MgO) min 15,6 %
Magnesium (Mg) min 9,4 %
Nitrat azot(N-NO) min 10,8 %
Həll olunma(q/l 20 C) 0,05% maks
Həll olunmayan max 0,01 %
EC(1q/l 25 C) 0,88 mS/sm
pH(10% məhlul) 6,5
pure-organic-sep-img