Ultrasol*Calmag
 • Ultrasol Calmag məhsulunun tərkibi kalsium,magnezium,nitratdan ibarətdir.Bir məhsulun tərkibində birləşmiş bu 3 maddə bitkinin quruluşunu yaxşılaşdırır,fotosintez prosesini gücləndirir,yarpaqların inkşafını sürətləndirir və bitkinin boy artımına müsbət təsir göstərir.Ultrasol Calmag məhsulunun tərkibindəki kalsium, magnezium,nitratın bir-birilə tez reaksiyaya girməsi nəticəsində bitkilərə qısa müddətdə təsir göstərir.

  Ultrasolun suda tez həll olunan qidalandırıcı məhsulları bitkilərin inkişaf dövründə ehtiyyacı olan bütün makro və mikro elementlərlə müxtəlif qidalandırıcı maddələrlə qidalanması üçün hazırlanıb

  Ultrasol SQM şirkətinin ekskluziv zəmanət möhürü ilə təsdiqlənmiş Q elementi ilə təchiz olunmuş məhsulları sizin məhsul gəlirinizi artırır və biznesinizin inlşafını təmin edir.

Əsas üstünlükləri
 • Yüksək Təmizlik

  Ultrasol Calmag məhsulunun tərkinində xlorid və agır metallar yoxdur.

 • Tam həll olunma

  Ultrasol Calmag toz formasındadır və suda asanlıqla həll olunur

 • Nitrat azot

  Nitrat azot bitki artımı üçün ən səmərəli azot mənbəyidir.Bununla bərabər katinlərin (K+ Ca+ Mg++) udulmasını artırır.

 • Duz yığılmaması

  Ultrasol Calmag bitkinin maqnezium və kalsium tələbatını sulfat və xlorid olmadan təmin edir.

 • Uyğunluq

  Ultrasol Calmag suda həll olunan NPK birləşməsidir və yalnız birləşmənin 2 elementi ilə tam və balanslı qidalanma imkanı yaradır.

Gübrələmə NPK tamamlanması
 • Gübrələmə

  Suda tam həll olunan NPK təhcizatına görə kalsium və maqneziumdan başqa onun üçün zəruri olan qida maddələri ilə qismən təchiz olunur.

  Ultrasol*Calmag bu iki lementi tamamlamaq üçün tərti edilib.Bu məhsulun bitkinin kalsium və maqnezium tələbatını təmin edir.
  Nitrat-azot isə bu iki elementin alışını artırır.Yüksək NJ3/NH4 balansı Ca++ və Mg++ alışını kifayər qədər təmin edir.Yüksək tempraturda bitki kökünün degenerasiyasının qarşısını alır.Bundan əlavə buxarlanma zamanı azot itmir.

 • Yarpaqlara tetbiq

  Kalsium və magnezium çatışmazlığı adətən eyni vaxtda baş verir. Ultrasol Calmag kritik fizioloju və ekoloji şəraitdə bitkini əlavə kalsium və magnezium ilə təmin etmək üçün əlavə vasitədir.Aşağı EC dərəcəsi yarpaqların yanma riskini aşağı salır və yüksək konsentrasiyalar şərait yaradır.

Ultrasol*Calmag tərkibi
Nitrate(N) 13,5 % (min)
Nitrate Nitrogen (N-NO) 13,1% (min)
Ammonium Nitrate (N-NH) 0,4%
Calcium Okxide(CaO) 16,7%
Calcium 11,9%
Magnesium Oxide(MgO) 6%
Magnezium 3,6%
Həll olunma(q/l 20 C) 2,200 g/l su
Həll olunmayan maks 0,01%
EC(1g/at 20 C) 1,1mS/CM
pH(1 % MƏHLUL) 6 - 7
pure-organic-sep-img