BİO GOLD MİS

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Suda həll olan mis (Cu):
6%
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİ TƏTBİQ DÖVRÜ TƏTBİQ QAYDASI TƏTBİQ MİQDARI
Örtülü sahə(İstixana): (Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız və s) Şitillər əkildikdən bir həftə sonra, İlk çiçəklənmə dövründə, İlk meyvə əmələgəlmədən sonra, Birinci məhsul yığımından sonra Damlama yolu ilə suvarma 2 litr/ 0,1 ha sahəyə 2,5 litr /0,1 ha sahəyə 3 litr / 0,1 ha sahəyə 2 litr/ 0,1 ha sahəyə
Örtülü sahə (İstixana): (Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız və s) Şitillər əkildikdən bir həftə sonra, İlk çiçəklənmə dövründə, Bitkilər 6-7 yarpaq fazasında, İlk meyvə əmələgəlmədən sonra, Birinci məhsul yığımından sonra Yarpaqdan 0,1 litr/ 100 litr su 0,125 litr / 100 litr su 0,125 litr / 100 litr su 0,1 litr / 100 litr su
Açıq sahə: (Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, qabaq, çiyələk və s) Şitillər əkildikdən bir həftə sonra, İlk çiçəklənmə dövründə, İlk meyvə əmələgəlmədən sonra, Birinci məhsul yığımından sonra Damlama yolu ilə suvarma 2 litr/ 0,1 ha sahəyə 2,5 litr/ 0,1 ha sahəyə 3 litr/ 0,1 ha sahəyə 2 litr / 0,1 ha sahəyə
Açıq sahə: (Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, qabaq, çiyələk və s) Çıxışdan iki həftə sonra,Bitkilər 6-7 yarpaq fazasında olduqda, İlk meyvə əmələgəlmədən sonra, Birinci məhsul yığımından sonra Yarpaqdan 0,1 litr / 100 litr su 0,125 litr/ 100 litr su 0,125 litr / 100 litr su 0,1 litr/ 100 litr su
Meyvələr: (Alma, albalı, şaftalı, bağ armudu, heyva, ərik, sitrus meyvələri, banan zeytun və s.) Çiçəklənmənin əvvəlində,Meyvə əmələ gəlməsindən 15 gün sonra,Məhsul yığımından 20 gün əvvəl Damlama yolu ilə suvarma 3 litr/ 0,1 ha sahəyə 3 litr/ 0,1 ha sahəyə 2 litr/ 0,1 ha sahəyə
Meyvələr: (Alma, albalı, şaftalı, bağ armudu, heyva, ərik, sitrus meyvələri, banan zeytun və s.) Çiçəklənmənin əvvəlində,Meyvə əmələ gəlməsindən 15 gün sonra,Məhsul yığımından 20 gün əvvəl Yarpaqdan 0,125 litr / 100 litr su 0,150 litr/ 100 litr su 0,1 litr / 100 litr su
Texniki bitkilər: (Pambıq,günəbaxan, şəkər çuğunduru və s.) Yazın əvvəlində Damlama yolu ilə suvarma 2,5-3 litr/ 0,1 ha sahəyə
Texniki bitkilər: (qarğıdalı, kartof, şəkər çuğunduru və s.) Bitkilər 3-5 yarpaq fazasında ,Tumurcuq əmələ gəldikdən 10 gün sonra,İkinci gübrələnmədən 20 gün sonra Yarpaqdan 0,150 litr / 100 litr su 0,1 litr / 100 litr su 0,1 litr / 100 litr su
Tarla bitkiləri:(Arpa, düyü, buğda, noxud, mərci və s) Bitkilər 20-25 cm olduqda Süd yetişmə fazasında Yarpaqdan 0,150 / 100 litr su 0,1 litr / 100 litr su