BİO GOLD MANQAN

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Suda həll olan manqan (Mn):
7%
GÜBRƏNİN TƏTBİQ OLUNMA QAYDASI, ZAMANI, YERİ VƏ MİQDARI
BİTKİ TƏTBİQ DÖVRÜ TƏTBİQ FORMASI TƏTBİQ MİQDARI
Örtülü sahə ( İstixana): (Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız) Cücərmə fazasından iki həftə sonra Bitkilər 6-7 yarpaq fazasında olduqda İlk meyvə əmələ gəlmə fazasından sonra Birinci dərim dövründən sonra Yarpaqdan 0,125 litr / 100 litr su 0,2 litr / 100 litr su 0,2 litr / 100 litr su 0,125 litr / 100 litr su
Açıq sahə: (Pomidor, bibər, badımcan, xiyar, qovun, qarpız, qabaq, çiyələk) Şitillər əkildikdən bir həftə sonra Bitkilər 6-7 yarpaq azasında olduqda İlk meyvə əmələ gəlmə fazasından sonra Birinci dərim dövründən sonra Yarpaqdan 0,2 litr / 100 litr su 0,25 litr / 100 litr su 0,25 litr 100 litr su 0,2 litr / 100 litr su
Meyvələr: (Alma, gilas, şaftalı, armud, heyva , qaysı, banan, zeytun) Çiçəklənmənin əvəlində Meyvə əmələ gəlməsindən 15 gün sonra Məhsul yığımından 20 gün əvvəl Yarpaqdan 0,2 litr / 100 litr su 0,25 litr / 100 litr su 0,3 litr / 100 litr su
Texniki bitkilər: (Kartof, şəkərqamışı, qarğıdalı, soya) Bitkilər 3-5 yarpaq fazasında olduqda Tumurcuqların əmələ gəlməsindən 10 gün sonra İkinci gübrələnmədən 20 gün sonra Yarpaqdan 0,3 litr / 100 litr su 0,35 litr / 100 litr su 0,3 litr / 100 litr su
Taxıl, dənli bitkilər: (Arpa, çəltik, buğda, noxud, mərcimək) Bitkilər 20-25 sm olduqda Sütül olma dövründə Yarpaqdan 0,3 litr / 100 litr su 0,35 litr / 100 litr su