Super Gold

EC FERTİLİZER

SUPER GOLD (20-5-30) +TE

Zəmanət verilən tərkib
w/w
Ümumi azot
20%
Ürə Azotu
13%
Nitrat Azotu
7%
Suda həll olunan Fosfor Pentaoksid
5%
Suda həll olunan Kalium Oksid
30%
EDDHA Şelatlandırılmış Dəmir
0,02%
ETDA Şelatlandırılmış Sink
0,02%
ETDA Şelatlandırılmış Mangan
0,02%
Tətbİq olunma qaydası,yerİ və mİqdarı
çİləmə yolu İlə suvarma
TƏRƏVƏZLƏR, ÇİYƏLƏK 200-300 qr / 100 litr suya
BAĞLARDA 200-300 qr / 100 litr suya
SİTRUS MEYVƏLƏR, ZEYTUN-ALMA 300-350 qr / 100 litr suya
SƏRT TOXUMLULAR, MEYVƏLƏR 200-300 qr / 100 litr suya
YEMİŞ-QARPIZ 300-350 qr / 100 litr suya
SƏNAYE BİTKİLƏRİ 1000 qr/100 litr suya
DEKORATİV BİTKİLƏR,GÜLLƏR 2-4 kq /0,1 ha sahəyə
Damlama yolu İlə suvarma
BÜTÜN TƏRƏVƏZ VƏ MEYVƏLƏR 2-4 kq /0,1 ha sahəyə
BioGoldTarim