Speedfol Kalsium Plus
 • Speedfol bir gübrə olaraq yarpaq qidalanması üçün hazırlanıb,kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətini artırır.Tərkibində olan azot,fosfor,kalium,kükürd, maqnium,kalsiuM birləşməsi bitkini hər qidalanmada balanslaşdırılmış şəkildə,ehtiyacı olan elementlərlə təmin edir.

 • Speedfolun hər bir çeşidi keyfiyyətinə diqqət göstərilərək yaradılmışdır.Hər qablaşdırma Avropa bazarında olan ən keyfiyyətli məhsulla hazırlanmışdır.Speedfolun gübrələri qablaşdırılmasına görə premium klass kimi xarakterizə olunur.

 • Speedfol qarışımı istifadə üçün rahatdır,narın,kristal toz formasında olan bu gübrələr suda asan həll olunur.
  Speedfolun bütün növlərinin tərkibində xloridlər,natrium və ağır metallar yoxdur.

 • Texniki təmiz olan Speedfol,eləcədə sərfəli məhsul kimi bazardakı digər NPK gübrələrdən seçilir.Yaxşı balanslaşdırılmış yarpaq qidalandırıcı gübrələr bitkini təbiətin əks təsirlərinə qarşı dayanıqlılığını artırır.

SpeedfolTM Kalsium Plus 15-05-23+ 10% CaO+ME
 • SpeedfolTm Kalsium Plus 15-05-23+ 10% CaO+ME - meyvə ağaclarının çiçəklənmə dövründən məhsul yığımınadək olan mərhələdə qiymətli ,keyfiyyətli qidasıdır.Öz balanslaşdırılmış tərkibi və yarpaq qidalanması üçün xüsusi komponentləri sayəsində sizin meyvə ağaclarınızın məhsuldarlığı və meyvələrinizin keyfiyyəti artacaq

  Yaxşı balanslaşdırılmış qidalanma sistemlərində Kalsium həyat əhəmiyyətli element hesab olunur.Əsasən də tərəvəzlər üçün (pomidor,xiyar,yemiş) və meyvə ağacları üçün (alma,armud,şaftalı,gavalı,albalı) kalsium böyük rol oynayır.O meyvənin xarici görünüşünə təsir edir,ətraf mühütün əks təsirlərinə qarşı,xəstəliklərə qarşı dayanıqlılığını artırır və istifadə müddətini uzadır.
  məs: Almalar üçün Speedfol Kalsium plus dərin çürük çökəkliklərinə qarşı kömək edir.

  Kalsiumun udulması üçün ən uyğun zaman çiçəklənmə dövründən meyvə bağlanması dövrünə kimi olan mərhələdir.Speedfol Kalsium Plus bitkini kalsiumla təmin edir,məhsuldarlığını və keyfiyyətini artırır.Böyümə dövründə meyvələri sağlam və güclü olur.

 • Şərt:SQM şirkəti tərəfindən verilən bütün məlumatlar dəqiq hesab olunur.Sizin bu məhsullardan istifadə şəraitiniz bizim nəzarətimiz altında deyil.

  Bu səbəbdən də bu məhsulların istifadəsi zamanı,istifadə qaydalarının pozulması nəticəsində yaranan hər hansı bir fəsadlara görə SQM şirkəti heç bir məsuliyyət daşımır.

pure-organic-sep-img