"BİO GOLD TARİM" MMC Şəmkİr rayonunda kənd təsərrüffatı sərgİsİndə İştİrak etdİ

2017-ci ilin avqust ayında "BİO GOLD TARİM" MMC şirkəti Şəmkir rayonunda kənd təsərrüffatı sərgisində iştirak etdi.Sərgidə Azərbaycanın yerli istehsalı və “DİO GROUP”MMC şirkətinin rəsmi nümayəndəsi olduğu Belçikanın SQM şirkətinə məxsus və makro və mikro elementlərlə zəngin, bitki tərəfindən asan mənimsənilən, 100% suda həll olan müxtəlif növ gübrələr kənd təsərrüffatı ilə məşğul olan fermer və sahibkarlara təqdim olunmuşdur. Təqdimat çox böyük maraqla qarşılanmış, məhsullar haqqında ətraflı müzakirələr olunmuşdur. Sahibkarlar tərəfindən verilən sualları şirkətin rəsmi nümayəndəsi tərəfindən ətraflı və dolğun cavablandırılmışdır.

BioGoldTarim